FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 

WAAROM HIGHLIFE CHEF’S WEAR?
Het design van de twee chapters zorgt voor comfort en uitstraling. En die twee dingen samen zorgen voor zelfvertrouwen en een kok met zelfvertrouwen kan optimaal presteren.

 

WAT MAAKT HIGHLIFE CHEF’S WEAR ZO COMFORTABEL?
Het model van ‘Chapter I’ is gebaseerd op een trui met een streetwear model. Een trui is gemaakt op comfort en dat wilde we ook toepassen op deze werkkleding. Buiten het model is ook de stof aangepast. We hebben een stretch stof gebruikt in beide modellen waardoor de stof meebeweegt met iedere beweging.

 

KAN IK OOK EEN LOGO OF NAAM LATEN BORDUREN OP MIJN KLEDING?
Dat kan zeker. Onze klanten kiezen er over het algemeen voor om hun logo op de kleding te laten borduren, met bijvoorbeeld de naam van de chef, functie of de naam van het restaurant. Als je dit wilt, kun je dat aangeven tijdens het bestellen van je buis.  We nemen na bestellen contact met je op over het logo en de meerprijs voor het borduren.

 

IS HET REGELMATIG WASSEN VAN HET PRODUCT EEN PROBLEEM?
Nee helemaal niet zelfs, hij komt er juist mooier uit. De stof word nog iets ruwer, gaat meer leven en krijgt nog meer de unieke robuuste uitstraling waar wij naar streven!

 

KOMEN ER IN DE TOEKOMST OOK VROUWEN MODELLEN?
We willen in de toekomst zeker vrouwen modellen gaan ontwikkelen, mits daar genoeg vraag naar is. Laat het ons dus gerust weten via het contactformulier als je hier interesse in hebt!

 

HOE KAN IK MIJN PRODUCT RETOURNEREN?
Je hebt het recht om alle items binnen 30 dagen na ontvangst van je bestelling te retourneren. De items en de verpakking dienen intact te zijn. Wanneer je een item wilt omruilen of retourneren ben je zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten. Zodra we jouw items hebben ontvangen zullen we de omruiling of retournering verwerken. Let op: wij zullen de verzendkosten van de eerste verzending niet vergoeden. Let op: geborduurde buizen kunnen niet geretourneerd worden. 

 

WELKE BETAALMETHODES KAN IK GEBRUIKEN?
Wij gebruiken in onze webshop iDeal- en Nederlandse Creditcard-betalingen. Bij grote bestellingen is het wellicht verstandiger contact met ons op te nemen.

 

HOE LANG DUURT HET VOORDAT IK MIJN BESTELLING HEB?
Wij streven er naar je bestelling binnen enkele dagen te verzenden. Mocht het artikel tijdelijk niet op voorraad zijn ontvangt u van ons een mail. Houdt rekening met langere levertijden voor geborduurde items. 

 

WANNEER KRIJG IK DE RESTITUTIE NA HET RETOURNEREN?
Zodra je retourzending is ontvangen zullen wij deze zo snel mogelijk verwerken en kun je binnen enkele dagen de restitutie op je rekening tegemoet zien.

 

WAT INDIEN DE BESTELLING INCOMPLEET OF BESCHADIGD IS?
Wij zullen met zorg je bestellingen orde maken. Natuurlijk kan er altijd iets misgaan. Stuur ons een mail en wij gaan direct op zoek naar en passende oplossing.

 

HOE LANG IS DE GARANTIE?
Wij staan garant voor goede kwaliteit en bieden daarom 2 jaar garantie op onze producten bij normaal gebruik.


PERSONALISEREN

 

KAN MIJN RESTAURANT LOGO OP DE BUIS?
Wil je je logo borduren op een koksbuis? Of een koksbuis van een naam voorzien? Dat kan!
Onze klanten kiezen er over het algemeen voor om hun logo op de kleding te laten borduren, met bijvoorbeeld de naam van de chef, functie of de naam van het restaurant.

 

HOE WERKT HET?
Bij het plaatsen van een bestelling geef je aan dat je gebruik wilt maken van deze optie. Wij zullen dan contact met je opnemen voor de wensen en specificaties, zoals plaats, kleur, een digitaal (JPEG of EPS) bestand van de tekst en/of het logo, etc.

 

PRIJZEN
Afhankelijk van het formaat van het ontwerp wordt de prijs bepaald.  Dit ligt meestal tussen € 10,- en € 15,- afhankelijk van de wensen. Er is eenmalig een borduurkaart nodig voor het aansturen van de borduurmachine. De kosten hiervan liggen tussen € 40,- en € 55,-.

 

LEVERTIJD
De levertijd van het geborduurde item is ongeveer 2-3 weken, mits het gewenste artikel op voorraad is. Mocht de koksbuis niet bij ons op voorraad zijn nemen wij uiteraard contact met u op.

 

LET OP:
* HIGHLIFE Chef's Wear is niet verantwoordelijk voor eventuele spelfouten in aangeleverde tekst. Eenmaal aangebracht is het borduursel niet meer te verwijderen. Wij raden u daarom aan de tekst goed te controleren voordat deze bij ons wordt aangeleverd.
* Geborduurde artikelen kunnen niet geruild of geretourneerd worden.


SIZE GUIDE

 

ONZE MATEN
De maten zijn gebaseerd op het algemene Europese maten systeem.

 

HOE BEPAAL JE JE MAAT
Om de juiste maat te bepalen kun je deze meet methode aanhouden:

 • BORST: Meet de volle breedte van je borst, van oksel naar oksel.
 • TAILLE: Meet je taille op de smallste plek.
 • HEUP: Meet je heup op het breedste punt.

 

VRAGEN?
Mocht je nog vragen hebben of twijfelen over de maat, dan kun je ons altijd bereiken via het contactformulier. 


RETOURVOORWAARDEN

 

WAT IS JULIE RETOURBELEID?
Je hebt het recht om alle items binnen 30 dagen na ontvangst van je bestelling te retourneren. De items en de verpakking dienen intact te zijn. Wanneer je een item wilt omruilen of retourneren ben je zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten. Zodra we jouw items hebben ontvangen zullen we de omruiling of retournering verwerken. Let op: wij zullen de verzendkosten van de eerste verzending niet vergoeden. 
 Je ontvangt een e-mail zodra we je retourzending afgehandeld hebben. We storten dan je aankoopbedrag binnen 7 dagen terug. Heb je nog facturen openstaan? Dan storten wij niet terug, maar verrekenen we het bedrag. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor items die tijdens de retourverzending verloren zijn gegaan.

 

HOE KAN IK MIJN BESTELLING RUILEN OF RETOURNEREN?
Retourneren gaat via de volgende stappen:

 1. Meld je retournering aan via het contactformulier of een mail naar info@highlife-chefswear.com. Je ontvangt dan van ons een Retourformulier.
 2. Vul het Retourformulier in en voeg deze toe aan jouw pakket.
 3. Controleer of de kaartjes nog aan het ongedragen artikel bevestigd zijn.
 4. Verpak het artikel in de originele doos, het liefst inclusief verzendzak. Mocht de verzendzak niet meer te gebruiken zijn, bescherm de doos dan op een andere deugdelijke manier. Géén tape op de doos plakken!
 5. Stuur je items naar ons adres: Highlife Chef’s Wear BV,
 Valeriaanlaan 8
, 5672 XD Nuenen, Nederland.
 6. Zodra wij jouw retourzending hebben ontvangen, sturen wij een e- mailbevestiging en gaan zo snel mogelijk voor je aan de slag. Houd er rekening mee dat wij de verzendkosten van je retourzending niet vergoeden en dat jij zelf verantwoordelijk bent voor items die kwijtraken tijdens de verzending.
 7. Mocht je verdere vragen hebben over het retourproces, neem dan contact met ons op.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Verder zijn bij ons de algemene voorwaarden detailhandel van pas.

 

ARTIKEL 1: Definities

 1. Highlife Chef’s Wear BV, gevestigd te Nuenen, KvK-nummer 68884710, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.

 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.


ARTIKEL 3: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd binnen 14 dagen voldaan. Bij grote bestellingen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de bestelling en de vooruitbetaling.

 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.


ARTIKEL 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.


ARTIKEL 5: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.

 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.


ARTIKEL 6: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.


ARTIKEL 7: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 14 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.


ARTIKEL 8: Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.


ARTIKEL 9: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.

 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.

 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk
 zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.


ARTIKEL 10: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering vanmde overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.

 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.


ARTIKEL 11: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


ARTIKEL 12: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.

 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.

 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.


ARTIKEL 13: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.


ARTIKEL 14: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.


ARTIKEL 15: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na feitelijke ingebruikneming door koper.

 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.

 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.


ARTIKEL 16: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.


ARTIKEL 17: Forumkeuze

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.